(..) Podkreślam z całą mocą! Przy obecnym ustawodawstwie (ordynacja wyborcza, ustawa o partiach politycznych) partie są sprawadzone nie do roli sił przeznaczonych do rozwiązywania problemów ogólnospołecznych, lecz do roli klik walczących o jak najszersze wpływy wyłącznie dla siebie i swoich klientów. Pod względem moralnym polityk jest nawet gorszy od gangstera. Ten ostatni chociaż czymś ryzykuje (śmierć ze strony innego gangstera lub więzienie), a polityk niczym. Może do woli łgać przed kamerą, byle tylko był dyspozycyjny wobec swojego szefa, a nic złego go nie spotka. Dotyczy to wszystkich partii bez wyjątku, tak z lewicy jak prawicy czy tych, których jedynym politycznym credo jest bazowanie na sentymentach czy resentymentach religijnych (..)

fragment książki „Ostatni Oszołom“
Dariusz Frączek

POPIS Dąbrowa Górnicza

Komitet Wyborczy Wyborców

POPIS Dąbrowa Górnicza - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW