Ważniejsze inicjatywy publiczne

1991. Będąc radnym pisze broszurę “Ostatni dzwonek” w której przedstawia tezy do zmian w statucie miasta, przeciwstawiając się procederowi pozyskiwania głosów radnych przez zarząd miasta w zamian za zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i gminnych jednostkach organizacyjnych. Podnosi kwestię procedury przetargów publicznych i problem przekupywania radnych członkostwem w radach nadzorczych miejskich spółek. Ustawodawca jeszcze nie wprowadził przepisów antykorupcyjnych. Organizuje specjalną sesję Rady Miejskiej storpedowaną przez władze miasta i ich stronników. Kilka lat później, Sejm RP nowelą antykorupcyjną do ustawy samorządowej rozwiązuje ostatecznie powyższe kwestie.

1992. Inicjator i zwolennik utworzenia Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej jako ciała kontrolnego w stosunku do władzy wykonawczej. Ustawodawca jeszcze ostatecznie nie uregulował tej kwestii. Inicjatywa storpedowana w konsekwencji przeciwdziałania prezydenta – Henryka Zaguły i jego stronników.

1992. We współpracy z”Instytutem Miasta” z Warszawy i Związkiem Miasteczek Polskich organizuje dwudniową konferencję programową “Polska Prowincja”, poświęconą rozwojowi lokalnej polski powiatowej. Przedsięwzięcie finansuje Fundacja Adenauera. Miejsce – Dąbrowa Górnicza, Dąbrowski Pałac Kultury.

1994. Będąc przedstawicielem Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego we współpracy z Zagłębiowską Izbą Gospodarczą organizuje konferencję poświęconą inicjatywie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Zagłębia. W sejmie trwają prace przygotowawcze nad stosowną ustawą . Przedsięwzięcie finansuje Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach.

1994. Wybory Samorządowe. Współorganizator Komitetu Wyborczego “Przymierze dla Dąbrowy”, skupiającego prawicowe odłamy polityczne. Zwolennik i aktywny orędownik stworzenia szerokiego Komitetu Wyborczego z Dąbrowskim Komitetem Obywatelskim i Unią Wolności. Inicjatywa storpedowana przez oba środowiska.

1995. Organizator i redaktor naczelny pisma “Przegląd Regionalny”, traktującego o zagadnieniach polityczno-gospodarczych w ujęciu lokalnym. Po wydaniu kilku numerów inicjatywa się załamuje ze względu na brak odpowiedniego sponsoringu.

1998. Wybory Samorządowe. Aktywny uczestnik Komitetu Wyborczego AWS. Inicjator utworzenia szerokiego Komitetu Wyborczego AWS-UW. Inicjatywa storpedowana przez ówczesne kierownictwa AWS i UW.

1998. Wydaje lokalny biuletyn “Przegląd Polityczny”, traktujący o zagadnieniach lokalnej polityki na obszarze miasta Dąbrowa Górnicza. Po wydaniu sześciu numerów, inicjatywa upada ze względu na brak dalszych funduszy.

2002. Wybory samorządowe. Pełniąc funkcję Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwość, organizuje Komitet Wyborczy “Prawica-Razem” (PiS-LPR-UW). Zwolennik i inspirator Komitetu Wyborczego z Platformą Obywatelską. Inicjatywa upada ze względu na wygórowane aspiracje, jak i przekonanie o niekwestionowanej hegemonii tej ostatniej.

2002. Autor listu otwartego do Komendanta Policji w Dąbrowie Górniczej i Prokuratora Rejonowego, odnośnie ujawnionej patologii kupowania głosów wyborców w wyborach lokalnych 1998. Przepowiada w obecnych wyborach recydywę tego zjawiska na znacznie większą skalę. Policja ignoruje powyższe. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie tylko po to, by po miesiącu je umorzyć. W lokalnej prasie zostaje napiętnowany jako warchoł. Przepowiednia sprawdza się.

2006. Autor i wydawca książki “Ostatni oszołom”, poświęconej historii i wydarzeniom politycznym na terenie Dąbrowy Górniczej w których brał bezpośredni udział.

2010. Chcąc zaistnieć politycznie organizuje Komitet Wyborczy Wyborców do wyborów lokalnych z którego kandyduje na urząd prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza. Jako jedyny z kandydatów bierze udział w debacie wyborczej z prezydentem Zbigniewem Podrazą w Wyższej Szkole Biznesu. Jako jedyny z przegranych kontrkandydatów nie sprzedaje swojego poparcia politycznego.

2014. Prowadzi działania, celem utworzenia wspólnego Komitetu Wyborczego partii PO i PIS do wyborów lokalnych. Inicjatywa ostatecznie upada ze względu na podstępne jej storpedowanie przez ówczesnego szefa PIS Roberta Warwasa (obecny poseł na sejm).

2018. Nauczony doświadczeniem nie oglądając się na władze partii, organizuje Komitet Wyborczy Wyborców POPIS, w oparciu o elektorat tych partii, a nie ich organa statutowe, z przyczyn ambicjonalnych torpedujące powyższą inicjatywę.