Ankieta personalna

Dariusz Frączek


Dane standardowe:

Data urodzenia: 09-11-1963.

Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza.

Wykształcenie: średnie techniczne.

Zawód wyuczony: technik-elektromechanik.

Specjalizacja: elektromechanika ogólna.

Stosunek do służby wojskowej: przeniesiony do rezerwy w stopniu starszy szeregowy, WKU Będzin.

Odznaczenia państwowe: nie posiada.

Karalność: nie karany.

Publikacje książkowe: “Ostatni oszołom” – autobiografia polityczna, 2006.

Publikacje prasowe: publikował w lokalnych gazetkach o charakterze politycznym 1989-1997, 2014 Biuletyn POPIS.

Konstrukcja psychiczna: twarda.

Hobby: literatura historyczna i polityczna.

Dane wrażliwe:

Preferencje seksualne: heteroseksualny.

Stan cywilny: kawaler,  przebywa w związku partnerskim.

Dzieci: nie posiada.

Używki: alkohol pije, papierosy pali.

Narkotyki: nie zażywa.

Stan zdrowia: psychiatrycznie nie leczony, porad psychologicznych nie pobierał, chorób dziedzicznych, ani zagrażających życiu nie stwierdzono. Na choroby alkoholowe, ani uzależnienie narkotykowe nie leczony.

Przebyte choroby: odra, angina (dzieciństwo), okresowo w okresach zimowych infekcja górnych dróg oddechowych.

Wyznanie religijne: rzymskokatolickie, niepraktykujący.

Odbyte ceremonie religijne: chrzest, komunia święta, bierzmowanie.

Narodowość: polska

Poglądy polityczne: zwolennik silnej władzy wykonawczej (system prezydencki) i bezpośrednich, większościowych wyborów do parlamentu w okręgach jednomandatowych.

Opcja polityczna: prawicowa.

Przynależność polityczna: bezpartyjny.

Działalność polityczna:

1988-1992 NSZZ Solidarność

1989-1991 Komitet Obywatelski Solidarność

1990-1991 Porozumienie Centrum

1991-1993 Kongres Liberalno-Demokratyczny

1997-2001 Akcja Wyborcza Solidarność

2001-2004 Prawo i Sprawiedliwość

Krajowy Rejestr Karny:

25 kwietnia 1983 aresztowany i postawiony w stan oskarżenia za przynależność do tajnego związku i próbę obalenia ustroju PRL, poniżanie naczelnych organów władzy państwowej tj.art. 270 § 1 kk w zw. z art. 282 kk i 278 § 1 kk.

27 lipca 1983 zwolniony na mocy dekretu amnestyjnego. Sądownie nie skazany. Wpisu jednak dokonano ze względu na dwuletni okres próby, który w przypadku wspomnianego dekretu upłynął 31 grudnia 1985.

22 marca 1994 w wyniku wniesionej przez Prokuratora Generalnego Rewizji Nadzwyczajnej, wyrokiem Sądu Najwyższego w pełni zrehabilitowany.

26 kwietnia 2006 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, postawiony w stan oskarżenia o złamanie zapisów ustawy o doradztwie podatkowym tj. czyn z art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Sąd postępowanie karne warunkowo umorzył, wyznaczając okres próby 1 rok.

Wyrok zatarty w 2008.

29 września 2014 w wyniku wydania biuletynu politycznego POPIS, oskarżony przez Krzysztofa Stachowicza o dokonanie dwóch zniesławień i jednego znieważenia na jego szkodę, tj. czynów z art. 212 § 2 kk i 216 § 2 kk. 1 sierpnia 2016 roku, uznany przez Sąd za winnego dwóch zarzuconych przestępstw. W wyniku apelacji Sąd Okręgowy uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 5 sierpnia 2017 oczyszczony z zarzutów.

13 listopada 2017 Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnym wyrokiem uniewinnił go od stawianych zarzutów.

W Krajowym Rejestrze Karnym nie figuruje.